Chmielniki 9
Oferta Lokalizacja Galeria Kontakt Menu Szkolenia

          Szkolenia w O¶rodku Wypoczynkowym Chmielniki 9 s± przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych nabyciem lub poszerzeniem swojej wiedzy teoretycznej, umiejętno¶ci praktycznych.


          W trakcie prowadzonych zajęć uczestnik otrzymuje zakres niezbędnych wiadomo¶ci, materiały szkoleniowe, indywidualne wsparcie i poczęstunek kawowy.


          Zajęcia prowadzone s± w kameralnych grupach przez profesjonalnego i do¶wiadczonego nauczyciela-praktyka w formie wykładu, prezentacji, dyskusji grupowej, "scenek rodzajowych", zadań praktycznych.


          Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest utworzenie się przynajmniej pięcioosobowej grupy szkoleniowej, a także przesłanie na wskazany adres e-mail wypełnionego formularza zgłoszeniowego i dokonanie wymaganej opłaty najpóźniej w dniu danego szkolenia.


          Istnieje również możliwo¶ć uzgodnienia bezpo¶rednio z trenerami indywidualnych trybów szkoleń, za odpowiednio wyższ± opłat±, ale w terminach dogodnych dla Klienta.


ZAPRASZAMY